Photo by Nisse - Slogan

Om mig
Nils-Eric Magnusson

Jag fotograferar enbart digitalt och tillbringar därmed många timmar med bildarbete i datorn. Mina bilder tar jag bara fram i mycket begränsad omfattning och alltid på högklassigt papper med hjälp av en reklamfirma, vilket garanterar lång hållbarhet.Självklart jobbar jag med olika format men som mest blir det A4 (21x29,7 cm), A3 (29,7x42 cm) och någon gång i 70x100 cm.

Jag bearbetar/manipulerar alla utställningsbilder i t.ex. Photoshop i förhoppningen att förbättra det konstnärliga uttrycket och använder ofta olika filter, beskär, tar bort oönskade detaljer, förstärker kontraster och färger om jag tycker bilden tjänar på det. Jag gillar svartvitt och tar gärna med sådana bilder på mina utställningar.

Mina abstrakta bilder har sitt ursprung i naturens egen design, det kan vara barken i ett träd, en rostig plåt nött av redskap, väder och vind, mönstret och strukturen i en knäckt trädstam eller ljusreflexer och färgspel i glas osv osv. Jobbet i Photoshop kan bli omfattande och tidskrävande och innebär många försök och misslyckanden innan jag kommer fram till ett slutresultat jag är nöjd med. Datorn blir min palett! 

Vill du köpa? Gå in under "Kontakta mig" eller skriv till mig via nilsericmagnusson@gmail.com
     


                             
                  Site Builder drivs av  Vistaprint